Προϊόντα

Absolute Marina – Main Module

 • Absolute Berth Management
 • Absolute Berth Proposal
 • Absolute Berth Analysis
 • Absolute Operators Yachts Control
 • Absolute Guarantees Handling
 • Absolute Shopping Malls Invoicing Services
 • Absolute Collaborators Invoicing Services
 • Absolute automatic Interest Invoicing
 • Absolute Procedures Tables
 • Absolute Memo Management
 • Absolute Invoicing – Services Analysis
 • Absolute Marina Utilization
 • Absolute Berth Utilization
 • Absolute Alert System
 • Absolute Personalized Contract Pricing
 • Absolute automatic Price Proposal

Port Control & Security

 • Port control management system
 • Λύσεις  Remote CCTV surveillance systems

 

Absolute automatic Invoicing

Absolute Invoicing Preparation System

Absolute Electronic Invoicing

Absolute automatic Marina Customers email Management

Absolute automatic Marina Customers sms Management

Absolute Marina Preview

Absolute Marina Time Table

Absolute Marina Archiving

Absolute Marina Contracts to Doc

Absolute Metering Management System

Absolute Marina Mooring Maintenance

Absolute Marina Maintenance

Absolute Personnel & Customer Demands

Absolute Shipyard Orders & Works

 

Συνεργασία με Εξωτερικούς Συνεργάτες

 • Σχεδιασμός λιμενικών εγκαταστάσεων Μαρίνων
 • Κτιριακών Εγκαταστάσεων
 • Μηχανολογικού Εξοπλισμού
 • Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού
 • Διαχείριση Αποβλήτων
 • Διαχείριση Εκθέσεων – Εκδηλώσεων
 • Διαχείριση Εμπορικών Χρήσεων
 • Σχεδιασμό και Υλοποίηση Διαφημιστικής Καμπάνιας της Μαρίνας
 • Οικονομική – Λογιστική – Φοροτεχνική Υποστήριξη Μαρίνας
 • Νομική Υποστήριξη
 • Υπηρεσίες καθαριότητας και Συντήρηση πρασίνου Μαρίνας
 • Υπηρεσία Φύλαξης Μαρίνας (Security)
 • Λύσεις για την Ασφάλεια Συστημάτων Διοίκησης
 • Σύστημα Διοίκησης και Μισθοδοσίας Προσωπικού

 

Επαγγελματική Εκπαίδευση

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την διαμόρφωση κατάλληλου εκπαιδευτικού προγράμματος για το προσωπικό της εταιρείας, πάντα με γνώμονα την αποτελεσματικότητα και τις πραγματικές ανάγκες.

 

Υπηρεσίες FACILITIES MANAGEMENT

 • Εκμετάλλευση Εφαρμογών Προσωπικού – Μισθοδοσίας είτε στο περιβάλλον του πελάτη, είτε με την αποστολή πληροφοριακών καταστάσεων Προσωπικού – Ταμείων.
 • Συστήματα CRM