Μεθοδολογία Εργασίας

 • Συλλογή Δεδομένων από όλα τα επίπεδα του Οργανισμού
 • Συλλογή στρατηγικών δεδομένων
 • Ανάλυση Δεδομένων
 • Σχεδίαση Πληροφοριακού Συστήματος
 • Παρουσίαση του Συστήματος
 • Διαμόρφωση τελικού Συστήματος
 • Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Δράσεων
 • Υλοποίηση Δράσεων
 • Παρακολούθηση Δράσεων
 • Διορθωτικές Παρεμβάσεις όπου είναι απαραίτητες
 • Τελική Διαδικασία Ελέγχου
 • Παράδοση σε Λειτουργία
 • Παρακολούθηση κατά την Λειτουργία του Συστήματος
 • Επιμέρους τροποποιήσεις – και Αναπροσαρμογές Διαδικασιών

 

Πολιτική Ποιότητας

 

Από την ίδρυση της η N.ABSOLUTE CONSULTING έχει θέση σαν στόχο την Απόλυτη Ικανοποίηση των Πελατών της.

Προσπάθεια μας είναι η επιλογή των πλέον κατάλληλων προϊόντων και Συνεργατών οι οποίοι με την κατάλληλη εκπαίδευση να είναι σε θέση να επιτύχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Συνεχή υποστήριξη και παρακολούθηση Υλοποίησης των έργων.

Σχεδίαση απ΄ αρχής Λύσεων που θα μπορούν να προσαρμοστούν στις συγκεκριμένες ανάγκες των Πελατών μας.

Εκπαίδευση των στελεχών του Πελάτη με ειδικά σχεδιασμένα εκπαιδευτικά προγράμματα βασισμένα στις ειδικές δεξιότητες που έχουμε βάλει σαν στόχο.